Kam na výlet do okolí

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Obec Úhořilka, Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky

Důvod a způsob založení:

Veřejnoprávní korporace pro správu území obce

Organizační struktura

Obecní úřad

Starosta

Zastupitelstvo

Kontaktní spojení, adresa úřadovny a adresa pro osobní návštěvu

Obec Úhořilka, Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky

Telefonní čísla

starosta: 724-032-072

místostarosta: 777-225-036

hospodářka: 720-282-858

účetní: 607-540-677

Adresa internetových stránek

www.uhorilka.cz

Adresa podatelny

Obec Úhořilka, Úhořilka 22, 582 53 Štoky

Datová schránka

ezcayep

Elektronická adresa podatelny

obec(zavináč)uhorilka.cz

Úřední hodiny – dle telefonické domluvy

Případné platby lze poukázat na účet

KB 30024521/0100

IČO

00580121

Neplátce daně z přidané hodnoty

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Rozpočet

Žádosti o informace

Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Kontakty

Opravné prostředky

Formuláře

http://portal.gov.cz/obcan/formulare

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situacePopisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

http://portal.gov.cz/

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

14.1. Rozsudky

14.2. Výdaje na soudy

Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy

Povinně zveřejňované informace dle zákona 183/2006 Sb. stavební zákon

Poskytování informací podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší § 30 odst. 1 písm. f)

Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění

GDPR: Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů

ZASADY_OCHRANY_A_INFORMACE_O_ZPRACOVANI_OSOBNICH_UDAJU [DOCX, 23 kB]

ZADOST_SUBJEKTU_UDAJU_DLE_GDPR [DOCX, 22 kB]

Další informace

Informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů

http://cro.justice.cz/

Informace o informačních systémech veřejné správy

Akce – Havl. Brod

Akce – Jihlava

Jízdní řády