Zveřejňované dokumenty

   Popis dokumentu    Zveřejněno:
Závěrečný účet za rok 2016   13. 6. 2016

 
Smlouva o realizaci stavby "Posilový zdroj pro vodovod Kochánov" a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 
  13. 6. 2016

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV   12. 10. 2016