Záměr prodeje pozemku

29. 1. 2019

Odprodeje části pozemku patřící obci za cenu obvyklou. Jedná se o cca 110m2. Číslo pozemku je
če 36 (stp 4.25 KN).