Velkoobjemový odpad

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Budou přistaveny 2 kontejnery v pátek 12. 4. 2019, odvoz se uskuteční v pondělí 15. 4. 2019.


Do kontejneru lze ukládat pouze objemný odpad z domácností

např. starý nábytek, matrace, kamna, sporáky, bedny, koberce, linolea, dveře, apod.


Do kontejneru je přísně zakázáno ukládat:

1. stavební odpad! (krytinu, suť, cihly, vybouraná okna a zárubně,....) Stavební odpad musí občané likvidovat svépomocí odvozem na skládku, popřípadě si k tomuto účelu mohou objednat kontejner - tel.: 567-434-557 (mistr odpadů Technických služeb)

2. odpad pocházející z podnikatelské činnosti! (pneumatiky nákladních aut a traktorů, zbytky a odpad z výroby...). Je nutno si uvědomit, že likvidaci velkoobjemového odpadu hradí obec ze svého rozpočtu, ze kterého nelze v žádném případě dotovat jakoukoli podnikatelskou činnost.