Velkoobjemový odpad

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Bude přistaven jeden kontejner v pátek 12. 11. 2021, odvoz se uskuteční v pondělí 15. 11. 2021.


Do kontejneru lze ukládat pouze objemný odpad z domácností

např. starý nábytek, matrace, kamna, sporáky, bedny, koberce, linolea, dveře, apod.


Do kontejneru je přísně zakázáno ukládat:

1. stavební odpad! (krytinu, suť, cihly, vybouraná okna a zárubně,....) Stavební odpad musí občané likvidovat svépomocí odvozem na skládku, popřípadě si k tomuto účelu mohou objednat kontejner - tel.: 567-434-557 (mistr odpadů Technických služeb)

2. odpad pocházející z podnikatelské činnosti! (pneumatiky nákladních automobilů a traktorů, zbytky a odpad z výroby...). Likvidaci velkoobjemového odpadu hradí obec pro své občany ze svého rozpočtu, ze kterého nelze hradit likvidaci odpadů pocházející z podnikatelské činnosti a nebo hradit objemný odpad občanů, kteří u nás nemají trvalý pobyt.