Usnesení zastupitelstva

Usnesení č.

Zveřejněno

Hlavní body jednání
1/2010  25. 3. 2010 Závěrečný účet 2009, rozpočtoý výhled, změny rozpočtu 2009, pojízdná prodejna
2/2010 25. 6. 2010 Projednání zápisu z kontrolního auditu obce za rok 2009
3/2010 16. 9.2 010 Kontejnery na separovaný odpad, pojízdná prodejna, střecha obecního úřadu
4/2010 18. 11. 2010 Ustavující zasedání zastupitelstva
5/2010 25. 11. 2010 Prodej pozemku LD Štoky, koupě kontejnerů na separ. odpad
6/2010 16. 12. 2010 Projednání návrhu rozpočtu na rok 2011
7/2010 30. 12.2 010 Projednání rozpočtu na rok 2011
1/2011 20. 1. 2011 Projednání změn rozpočtu za 2010
2/2011 25. 3. 2011 Projednání rozpočtového výhledu pro následující 3 roky
3/2011 16. 6. 2011 Projednání Závěrečného účtu za 2010, projednání auditu za 2010 - přijatá opatření
4/2011 19. 9. 2011 Nájemní smlouva ŘSD, pojízdná prodejna
5/2011 9. 12. 2011 Návrh rozpočtu na rok 2012, změny v rozpočtu 1/2011, rozpočtový výhled
6/2011 29. 12. 2011 Rozpočet na rok 2012
1/2012 10. 1. 2012 Finanční a kontrolní výbor, Plán rozvoje na 2012, Změny v rozpočtu za 2011
2/2012 5. 4. 2012 Závěrečný účet za 2011, zpráva o výsledku hospodaření, vnitřní norma o inventarizaci
3/2012 3. 7. 2012 Projednání dalšího postupu výstavby požární zbrojnice
4/2012 26. 9. 2012 Projednání směny pozemku ve spoluvlastnictví LD Štoky s obcí Pohled
5/2012 11. 12. 2012 Návrh rozpočtu na 2013, rozpočtový výhled na 2013-2015
6/2012 26. 12. 2012 Rozpočet na 2013, rozpočtové změny č.1 a č.2 /2012
1/2013 22. 1. 2013 Změna ve funkci hospodářky obce, plán výstavby a rozvoje na rok 2013
2/2013 20. 3. 2013 Projednání postupu vedoucího k uzavření dohody o provozování vodovodu
3/2013 2. 5. 2013 Pozemek LD, Vyhl - veřejné prostr., přestupky, závěr. účet, projedn, výsl. hosp.
4/2013 31. 7. 2013 Projednání dalšího postupu výstavby požární zbrojnice
5/2013 26. 9. 2013 Projednání plánu spol. zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Úhořilka
6/2013 11.12. 2013 Projednání náverhu rozpočtu na 2014, rozpočtového výhledu na 2014-2016
7/2013 30. 12.2013 Projednání rozpočtu na 2014
1/2014  3. 2. 2014 Rozpočtové změny 3/2013
2/2014  20. 4. 2014 Závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
3/2014  18. 7. 2014 Rozpočtové změny 1/2014
4/2014  29. 10. 2014 Ustavující schůze zastupitelstva
5/2014  10. 12. 2014  Návrh rozpočtu na rok 2015, Rozpočtový výhled na 2015 - 2017
6/2014  31. 12. 2014  Rozpočet na rok 2015
1/2015  7. 1. 2015  Projednání nabídky obce Michalovice, vypsání VŔ na odkoupení pozemků v LD Štoky
2/2015  29. 1. 2015  Výsledek VŘ, rozhodnutí o prodeji pozemků v LD Štoky
3/2015  20. 3. 2015  Projednání plánu rekonstrukce interiéru OÚ
4/2015  18. 6. 2015  Projednání Zprávy o přezkoumání hospodaření za 2014 a schválení závěrečného účtu 
5/2015  10. 8. 2015  Jmenování členů kontrolního a finančního výboru, odměny
6/2015  29. 10. 2015  Projednání vyhlášky č.1/2015 (systém odpadů), č.2/3015 (poplatek za odpad)
7/2015  8. 12. 2015  Projednání návrhu rozpočtu, rozpočtový výhled na 2016 - 2018
8/2015  30. 12. 2015  Schválení rozpočtu, rozpočtové změny za 2015
1/2016  16. 2. 2016  Rozpočtové opatření 2/2015
2/2016  18. 4. 2016  Zpráva kontrolního a finančního výboru
3/2016  24. 6. 2016  Závěrečný účet, účetní závěrka, přezkoumání hospodaření
4/2016  20. 9. 2016  Přenesení kompetence ke schvalování rozpočtových opatření, Rozpočtové opatření 1 a 2/2016
5/2016  1. 12. 2016  Návrh rozpočtu na 2017, rozpočtový výhled 2017-2019, plán rozvoje 2017
6/2016  26. 12. 2016  Rozpočet 2017, rozpočtové opatření 3/2016
1/2017  15. 3. 2017  Rozpočtové opatření 4/2016, změna ve funkci hospodářky obce
2/2017  8. 6. 2017  Stanovisko s výstavbou stáje, úprava limitu dárkových balíčků, rozpočtové opatření 1/2017
3/2017  28. 6. 2017  Závěrečný účet, účetní závěrka, přezkoumání hospodaření
4/2017  20. 9. 2017  Zpráva finančního a kontrolního výboru
5/2017  4. 12. 2017  Projednání návrhu rozpočtu na 2018, vstup obce do SOV
6/2017  29. 12. 2017  Projednání rozpočtu na 2018, využití prostor obecního úřadu

1/2018 20. 2. 2018

 Rozp. opatření 3.2017, zpráva kontrolního a finančního výboru

2/2018 7. 5. 2018

 Závěrečný účet, účetní závěrka, přezkoumání hospodaření, GDPR, přestupky

3/2018

2. 8. 2018

 Informace o přijatém rozpočtovém opatření č. 1/2018, zpráva finančního a kontrolního výboru

4/2018 2. 11. 2018

 Ustavuící schůze zastupitelstva

 

5/2018 1. 12. 2018

 Návrh rozpočtu na 2019, rozpočtového výhledu na 2020-2022, dotace MMR

 

6/2018 20. 12. 2018

Rozpočet na 2019, přenesení kompetence k provádění rozpočtových opatření 

 

1/2019 28. 2. 2019

 Rozpočtové opatření č. 2/2018, prodej pozemku, zajištění požární bezpečnosti, pronámy obecního úřadu, zpráva finančního a kontrolního výboru, odprodej části pozemku

 

2/2019

27. 5. 2019

 Schválení závěrečného účtu, účetní závěrky, zprávy o přezkoumání hospodaření za 2018, rozpočtové opatření č.1/2019

 

3/2019

10. 8. 2019

Vstup obce Úhořilka do MAS Českomoravské pomezí, zpráva finančního a kontrolního výboru, opatření pro ochranu ptactva, rozpočtové opatření č.2/2019

  4/2019 10. 11. 2019

Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020, projednání návrhu rozpočtového výhledu na roky 2021 – 2023

  5/2019 12. 12. 2019

Projednání rozpočtu na rok 2020, projednání rozpočtového výhledu na roky 2021 – 2023, projednání nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, rozpočtové opatření 3/2019, projednání havarijního stavu požeráku rybníka na návsi, projednání plánu rozvoje obce na 2020

  1/2020 10. 3. 2020 Zpráva finančního a kontrolního výboru
 

2/2020

1. 6. 2020 Program obnovy venkova 2020

 

3/2020

16. 6. 2020

Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2019, projednání účetní závěrky za rok 2019, Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, Projednání uzavírání pracovněprávních vztahů se zastupiteli obce

  4/2020 16. 9. 2020

Zpráva finančního výboru ze dne 10. 7. 2020, Zpráva kontrolního výboru ze dne 17. 7. 2020, Informace o přijatém rozpočtovém opatření č. 1/2020 ze dne 4. 8. 2020

  5/2020 16. 12. 2020

Návrh rozpočtu na 2021, Návrh rozpočtového výhledu na 2022 - 2024, Informace o přijatém rozpočtovém opatření č. 2/2020 ze dne 8. 12. 2020

  6/2020 31. 12. 2020

Projednání rozpočtu na 2021, Projednání rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2024, Plán rozvoje na rok 202

  1/2021 4. 3. 2021

Projednání záměru vybudování tůní, Zpráva finančního výboru ze dne 5. 1. 2021, Zpráva kontrolního výboru ze dne 4. 1. 2021

  2/2021 27. 4. 2021

Program obnovy venkova 2021

 

3/2021

18. 4. 2021

Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2020, Projednání účetní závěrky za rok 2020, Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Informace o plánované opravě mostku na návsi v rámci POV, Informace o lokaci místa pro vybudování multifunkčního sportoviště, Informace ve změnách v likvidaci odpadů, Informace o plánované výstavbě vysokorychlostní tratě

 

4/2021

12. 8. 2021

Zpráva finančního výboru ze dne 10. 7. 2021, Zpráva kontrolního výboru ze dne 3. 7. 2021

  5/2021 14. 10. 2021

Informace o přijatém rozpočtovém opatření č. 2/2021 ze dne 6. 9. 2021, memorandum k VRT

  6/2021 12. 12. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, návrh rozpočtového výhledu na 2023-2025, Informace o přijatém rozpočtovém opatření č. 3/2021 ze dne 8. 12. 2021

  7/2021 30. 12. 2021

Projednání rozpočtu na rok 2022, projednání rozpočtového výhledu na 2023-2025