Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. Datum jenání Hlavní body jednání

1/2010  25.3.2010 Závěrečný účet 2009, rozpočtoý výhled, změny rozpočtu 2009, pojízdná prodejna
2/2010 25.6.2010 Projednání zápisu z kontrolního auditu obce za rok 2009
3/2010 16.9.2010 Kontejnery na separovaný odpad, pojízdná prodejna, střecha obecního úřadu
4/2010 18.11.2010 Ustavující zasedání zastupitelstva
5/2010 25.11.2010 Prodej pozemku LD Štoky, koupě kontejnerů na separ. odpad
6/2010 16.12.2010 Projednání návrhu rozpočtu na rok 2011
7/2010 30.12.2010 Projednání rozpočtu na rok 2011
1/2011 20.1.2011 Projednání změn rozpočtu za 2010
2/2011 25.3.2011 Projednání rozpočtového výhledu pro následující 3 roky
3/2011 16.6.2011 Projednání Závěrečného účtu za 2010, projednání auditu za 2010 - přijatá opatření
4/2011 19.9.2011 Nájemní smlouva ŘSD, pojízdná prodejna
5/2011 9.12.2011 Návrh rozpočtu na rok 2012, změny v rozpočtu 1/2011, rozpočtový výhled
6/2011 29.12.2011 Rozpočet na rok 2012
1/2012 10.1.2012 Finanční a kontrolní výbor, Plán rozvoje na 2012, Změny v rozpočtu za 2011
2/2012 5.4.2012 Závěrečný účet za 2011, zpráva o výsledku hospodaření, vnitřní norma o inventarizaci
3/2012 3.7.2012 Projednání dalšího postupu výstavby požární zbrojnice
4/2012 26.9.2012 Projednání směny pozemku ve spoluvlastnictví LD Štoky s obcí Pohled
5/2012 11.12.2012 Návrh rozpočtu na 2013, rozpočtový výhled na 2013-2015
6/2012 26.12.2012 Rozpočet na 2013, rozpočtové změny č.1 a č.2 /2012
1/2013 22.1.2013 Změna ve funkci hospodářky obce, plán výstavby a rozvoje na rok 2013
2/2013 20.3.2013 Projednání postupu vedoucího k uzavření dohody o provozování vodovodu
3/2013 2.5.2013 Pozemek LD, Vyhl - veřejné prostr., přestupky, závěr. účet, projedn, výsl. hosp.
4/2013 31.7.2013 Projednání dalšího postupu výstavby požární zbrojnice
5/2013 26.9.2013 Projednání plánu spol. zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Úhořilka
6/2013 11.12.2013 Projednání náverhu rozpočtu na 2014, rozpočtového výhledu na 2014-2016
7/2013 30.12.2013 Projednání rozpočtu na 2014
1/2014  3.2.2014 Rozpočtové změny 3/2013
2/2014  20.4.2014 Závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
3/2014  18.7.2014 Rozpočtové změny 1/2014
4/2014  29.10.2014 Ustavující schůze zastupitelstva
5/2014  10.12.2014  Návrh rozpočtu na rok 2015, Rozpočtový výhled na 2015 - 2017
6/2014  31.12.2014  Rozpočet na rok 2015
1/2015  7.1.2015  Projednání nabídky obce Michalovice, vypsání VŔ na odkoupení pozemků v LD Štoky
2/2015  29.1.2015  Výsledek VŘ, rozhodnutí o prodeji pozemků v LD Štoky
3/2015  20.3.2015  Projednání plánu rekonstrukce interiéru OÚ
4/2015  18.6.2015  Projednání Zprávy o přezkoumání hospodaření za 2014 a schválení závěrečného účtu 
5/2015  10.8.2015  Jmenování členů kontrolního a finančního výboru, odměny
6/2015  29.10.2015  Projednání vyhlášky č.1/2015 (systém odpadů), č.2/3015 (poplatek za odpad)
7/2015  8.12.2015  Projednání návrhu rozpočtu, rozpočtový výhled na 2016 - 2018
8/2015  30.12.2015  Schválení rozpočtu, rozpočtové změny za 2015
1/2016  16.2.2016  Rozpočtové opatření 2/2015
2/2016  18.4.2016  Zpráva kontrolního a finančního výboru
3/2016  24.6.2016  Závěrečný účet, účetní závěrka, přezkoumání hospodaření
4/2016  20.9.2016  Přenesení kompetence ke schvalování rozpočtových opatření, Rozpočtové opatření 1 a 2/2016
5/2016  1. 12. 2016  Návrh rozpočtu na 2017, rozpočtový výhled 2017-2019, plán rozvoje 2017
6/2016  26.12.2016  Rozpočet 2017, rozpočtové opatření 3/2016
1/2017  15. 3. 2017  Rozpočtové opatření 4/2016, změna ve funkci hospodářky obce
2/2017  8. 6. 2017  Projednání žádosti pana Čipla - výstavba kravína, úprava limitu dárkových balíčků
3/2017  28. 6. 2017  Závěrečný účet, účetní závěrka, přezkoumání hospodaření