Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina

Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina


2016 – Obnova cesty kolem rybníka, (Pozemek 397/6 a 32, katastr obce Úhořilka)

Financování: 141.000 Kč vlastní zdroje, 120.000 Kč Kraj Vysočina


2017 – Oprava úvozové cesty, (Pozemek 444, katastr obce Úhořilka)

Financování: 160.400 Kč vlastní zdroje, 130.000 Kč Kraj Vysočina


2018 – Oprava cesty, (Pozemek 435/1, katastr obce Úhořilka)

Financování: 137.459 Kč vlastní zdroje, 127.000 Kč Kraj Vysočina


2019 – Oprava místní komunikace, 2 etapa, (Pozemek 435/1, katastr obce Úhořilka)

Financování: 134.206 Kč vlastní zdroje, 127.000 Kč Kraj Vysočina


2020 – Oprava cesty k rybníku, (Pozemek parc. č. 1149 a 1176, katastr obce Úhořilka)

Financování: 264.519 Kč vlastní zdroje, 127.000 Kč Kraj Vysočina