Platné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 (16.12.2010),
o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, (16.12.2010)
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, (29.10.2015)
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 (29.10.2015)
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Úhořilka
 

Obecně závazná vyhláška obce č.1/2019, o místním poplatku ze psů