Plán jednání zastupitelstva

  Datum         Hodina    Program jednání Zveřejněno

 

28. 2. 2019

 
18:00

 

1. Rozpočtové opatření č. 2/2018
2. Projednání žádosti o odprodej části pozemku č.e.36 (stp.č.25 KN)
3. Projednání spolupráce při zabezpečování požární ochrany s obcí Štoky
4. Zpráva finančního výboru ze dne 4. 1. 2019
5. Zpráva kontrolního výboru ze dne 9. 1. 2019
6. Krátkodobé pronájmy prostor obecního úřadu

 

21. 2. 2019
 

27. 5. 2019

18:00

1. Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2018
2. Projednání účetní závěrky za rok 2018
3. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
12. 5. 2019