Plán jednání zastupitelstva

Datum         Hodina    Program jednání Zveřejněno
12. 3. 2018

 
19:00

 

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Zpráva finančního a kontrolního výboru za 2 pol. 2017

Informace o POV 2018

31. 12. 2017