Plán jednání zastupitelstva

Datum        
Hodina   
Program jednání Zveřejněno
28. 7. 2017

 
19:00

 
1. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za ro 2016
2. Projednání závěrečného účtu za rok 2016
3. Informace o přijatém rozpočtovém opatření č. 1. 2017
4. Projednání Smlouvy o realizaci stavby "Posilový zdroj pro vodovod Kochánov"
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. (viz. zveřejňované dokumenty)
 
13. 6. 2017