Plán jednání zastupitelstva

  Datum         Hodina    Program jednání Zveřejněno

 

28. 2. 2019

 
18:00

 
 1. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 2. Projednání žádosti o odprodej části pozemku p.č. 397/6
 3. Projednání spolupráce při zabezpečování požární ochrany s obcí Štoky
 4. Zpráva finančního výboru ze dne 4. 1. 2019
 5. Zpráva kontrolního výboru ze dne 9. 1. 2019
 6. Krátkodobé pronájmy prostor obecního úřadu
15. 2. 2019
 

27. 5. 2019

18:00

 1. Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2018
 2. Projednání účetní závěrky za rok 2018
 3. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
10. 5. 2019
  10. 8. 2019 18:00
 1. Vstup obce do MAS Českomoravské pomezí
 2. Zpráva finančního výboru ze dne 15. 7. 2019
 3. Zpráva kontrolního výboru ze dne 15. 7. 2019
 4. Projednání opatření pro ochrana ptactva, úprava sloupů veřejného osvětlení
25. 7. 2019
  10. 11. 2019 18:00
 1. Návrh rozpočtu na 2020
 2. Návrh rozpočtového výhledu na 2021 - 2023
27. 10. 2019
  12. 12. 2019 18:00
 1. Projednání rozpočtu na 2020
 2. Projednání nové obecně závazné vyhlášky o místním polatku ze psů
 3. Projednání havarijního stavu požeráku rybníka na návsi - nuná oprava
 4. Plán rozvoje na 2020

 

10. 11. 2019
  10. 3. 2020  
 1. Informace o zprávě finančního a kontrolního výboru

28. 2. 2020

  16. 6. 2020  
 1. Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2019
 2. Projednání účetní závěrky za rok 2019
 3. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
31. 5. 2020