Plán jednání zastupitelstva

  Datum         Hodina    Program jednání Zveřejněno

2. 11. 2018

 
15:30

 

Ustavující schůze zastupitelstva, volba starosty a místostarosty, volba kontrolního a finančního výboru

informace o přijatém ozpočtovém opatření

25. 10. 2018