Plán jednání zastupitelstva

  Datum         Hodina    Program jednání Zveřejněno

 

28. 1. 2019

 
18:00

 
1. Rozpočtové opatření č. 2/2018
2. Projednání žádosti o odprodej části pozemku č.e.36 (stp.č.25 KN)
3. Projednání spolupráce při zabezpečování požární ochrany s obcí Štoky
4. Zpráva finančního výboru ze dne 4. 1. 2019
5. Zpráva kontrolního výboru ze dne 9. 1. 2019
6. Krátkodobé pronájmy prostor obecního úřadu
21. 2. 2019