Nebezpečný odpad

 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. 7. 2017 v 9:00 hod.

Svoz organizuje pracovník Technických služeb, který od Vás odpad převezme. Jde tedy o časově omezenou akci, přijďte tedy pokud možno ve stanovenou dobu.

Do nebezpečného odpadu můžete odkládat plechovky od barev, obaly od chemikálií, staré televizory, lednice, mrazáky apod.