Nebezpečný odpad

 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 13. 4. 2019 v 9:00 hod.


Svoz organizuje pracovník Technických služeb, který od Vás odpad převezme. Jde tedy o časově omezenou akci, přijďte tedy pokud možno ve stanovenou dobu.

Do nebezpečného odpadu lze odkládat plechovky od barev, obaly od chemikálií, staré televizory, ostatní elektroniku, lednice, mrazáky apod.