Nebezpečný odpad

 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 4. 6. 2022 od 9:00 do 9:30 hod.


Svoz organizuje pracovník Technických služeb, který od Vás odpad převezme. Jde tedy o časově omezenou akci, přijďte tedy pokud možno ve stanovenou dobu.

Do nebezpečného odpadu lze odkládat plechovky od barev, obaly od chemikálií, staré televizory, ostatní elektroniku, lednice, mrazáky apod.