Kam na výlet do okolí

Nebezpečný odpad 18. 5. 2024 v 9:00

Likvidace nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 18. 5. 2024 v 9:00 hod. Na návsi bude jako obvykle přistaven kontejner, do kterého můžete za asistence zaměstnance TSHB odkládat nebezpečný odpad.


Co patří do nebezpečného odpadu:

Pokud jsou pokyny výrobce nejednoznačné nebo jste ztratili obal a potřebujete se ujistit, kam danou věc vyhodit, řiďte se vyhláškou č. 273/2021 Sb. Podle ní je nebezpečný odpad takový, který obsahuje:

  • látky nebezpečné pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí – těžké kovy, organické sloučeniny, PCB (polychlorované bifenyly), pesticidy, kyseliny a zásady,
  • infekční látky – biologické materiály, lékařský odpad a chemické odpadní látky,
  • radioaktivní látky nebo jiné zdroje ionizujícího záření.

Dále se za nebezpečný považuje odpad, který může mít:

  • explozivní nebo hořlavé vlastnosti – kapaliny s nízkým bodem vznícení, plyny a pyrotechnické látky,
  • korozivní vlastnosti – kyseliny, alkalické látky a soli,
  • toxické vlastnosti – organické sloučeniny, kovy a halogenidy,
  • ekotoxické vlastnosti – pesticidy, herbicidy, oleje a ropné produkty.

Pro lepší představu uvádíme několik příkladů nebezpečného odpadu: autobaterie, různé druhy barev, čisticí prostředky, chemikálie a hadry od chemikálií, lepidla, chladicí kapalina, motorový olej, ředidlo, teploměr. Nezapomeňte ani na kategorii infekčních odpadů, které nevznikají jen u lékařů, ale také v kadeřnictvích nebo kosmetických salonech.

Akce – Havl. Brod

Akce – Jihlava

Jízdní řády